Компресорні станції

Компресорна станція "Орлівка-2"

 Країна-замовник: Україна
 Компанія-замовник: ПАТ "Укртрансгаз"
 Рік: ПАТ "Укртрансгаз"

 Склад об'єкта:

 • Установка компримування
 • Система підготовки паливного газу

Характеристики об'екта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-8С (4 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 50
Тиск (кГс/см²): Вхід: 39,4 Вихід: 57,1

Компресорна станція "Орлівка-1"

  Країна-замовник: Україна
   Компанія-замовник: ПАТ "Укртрансгаз"
  Рік: 2015-2016
  Склад об'екта:

 • Установка компримування
 • Система підготовки паливного газу

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-8С (3 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність: (млн.нм³/добу): 25,0-39,0
Тиск (кГс/см²): Вхід: 39,4 Вихід: 57,1

Компресорна станція Берегового родовища

  Країна-замовник: Росія
   Компанія-замовник: ВАТ "Сибнефтегаз"
  Рік: 2015-2016
  Склад об'єкта:

 • Компресорний цех ВТ (КУ100, 200)
 • Установка підготовки паливного газу
 • Склад оливи
 • Установка інертного газу
 • Вузол підключення
 • Склад дизельного палива
 • Майданчик сепаратора факельного
 • Компресорний цех ВТ (КУ200)
 • Компресорний цех НТ (КУ400…700)

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:
компресорний цех ВТ: ГКА-16НК-01 (2+1 шт.)
компресорний цех НТ: ГКА-16НК-01 (3+1 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 12,63-28,83
Тиск (кГс/см²): Вхід: 15,6-60,0 Вихід: 74,5

Дотискувальна компресорна станція " Більче-Волиця"

  Країна-замовник: Україна
  Компанія-замовник: ПАТ "Укртрансгаз"
  Рік: 2015-2016
  Склад об'єкта:

 • Установка компримування

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:
 ГПА-Ц-8А/30-1,9 – (3 шт.)
ГПА-Ц-8А/46-1,65 – (2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 20
Тиск (кГс/см²): Вхід: 15,4-28,3 Вихід: 55,0

Компресорна станція "Задніпровська"

  Країна-замовник: Україна
   Компанія-замовник: ПАТ "Укртрансгаз"
  Рік: 2015-2016
  Склад об'єкта:

 • Установка компримування
 • Система підготовки паливного газу
 • Система оливозабезпечення

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-16РС/76-1,44М1 (3 шт. в укритті)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 90
Тиск (кГс/см²): Вхід: 53,0 Вихід: 75,0

Компресорна станція "Південнобужська"

  Країна-замовник: Україна
   Компанія-замовник: ПАТ "Укртрансгаз"
  Рік: 2015-2016
  Склад об'єкта:

 • Установка компримування
 • Система підготовки паливного газу
 • Система оливозабезпечення

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-16РС/76-1,44М1 (3 шт. в укритті)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 90
Тиск (кГс/см²): Вхід: 54,0 Вихід: 75,0

Компресорна станція "Ананьїв"

  Країна-замовник: Україна
   Компанія-замовник: ПАТ "Укртрансгаз"
  Рік: 2015-2016
  Склад объекта:

 • Установка компримування
 • Система підготовки паливного та імпульсного газу
 • Система оливозабезпечення

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-16С/76-1,44М1 (3 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 60,0-84,0
Тиск (кГс/см²): Вхід: 39,4-55,9 Вихід: 56,0-74,5

Компресорні установки для Ярактинського НГКР

 Країна-замовник: Росія
 Компанія-замовник: ТОВ "Иркутская нефтяная компания"
 Рік: 2015-2016
 Склад об'єекта (кожної з 3-х компресорних установок):

 • Копресорна установка
 • Сепаратор газа на вході
 • Сепаратор продувок
 • Система подачі та збору відпрацьованої оливи
 • Система паливного газу

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: Поршневий компресор Ariel KBU-6,3
(3 шт. в індивідуальних укриттях з газопоршневим двигуном Caterpillar G3616 TALE)
Кількість ступенів стиснення: Три
Продуктивність (млн.нм³/добу): 2,4
Тиск (кГс/см²): Вхід: 15,0-20,0 Вихід: 250-270

Дотискувальна компресорна станція "Північний Нішан"

  Країна-замовник: Узбекистан
   Компанія-замовник: "Enter Engeenering"
  Рік: 2014-2015
  Склад об'єкта:

 • Установка очищення газу
 • Система компримування
 • Система підготовки паливного та буферного газу
 • Система оливозабезпечення
 • Система факельна
 • Повітряна компресорна з ресивером
 • Ємність зберігання азоту
 • Установка одержання азоту
 • Дизельна електростанція
 • Операторна
 • Блокова котельня
 • Пождепо
 • Насосна станція пожежогасіння з резервуарами запасу води

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-16,0Д/3,2-8,1М (4 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 6,06
Тиск (кГс/см²): Вхід:4,6-18,4 Вихід: 80,0

Компресорні лінії на Ети-Пуровському родовищі

  Країна-замовник:: Росія
  Компанія-замовник: ВАТ "Газпромнефть"
  Рік: 2013
  Склад об'єкта:

 • Компресорні лінії 
 • Апарати повітряного охолодження
 • Сепаратори вхідні, проміжні кінцеві

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-12/0,4-6,1М1 (2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 3,36
Тиск (кГс/см²): Вхід:4,0 Вихід:60,0

Компресорна станція Правдинського родовища

  Країна-замовник: Росія
  Компанія-замовник: ВАТ «НК Роснефть»
  Рік: 2013

  Склад об'єкта:

  I пусковий комплекс

 • Майданчик вхідних сепараторів з роздільниками
 • Система компримування (компр. лінія-1)
 • Система оливозабезпечення
 • Майданчик підготовки газу на власні потреби
 • Господарство метанольне
 • Система факельна
 • Повітряна компресорна з ресивером, ємність зберігання азоту
 • Дизельна електростанція
 • Операторна
 • Котельня

  II пусковий комплекс

 • Система компримування (компр. лінії 2, 3)
 • Установка осушки газу з регенерацією гликоля
 • Система стабілізації конденсату
 • Резервуари зберігання стабільного конденсату
 • Майданчик наливу стабільного конденсату
 • Установка одержання азоту
 • Ремонтно-механічна майстерня

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-12П/0,2-4,7М1 (3 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Три
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 2,86
Тиск (кГс/см²): Вхід: 2,0 Вихід: 45,0

Компресорна станція "Єленга"

 Краіна-замовник: Бангладеш
 Компанія-замовник: «Gazprom EP International»
 Рік: 2011
 Склад об'єкта:

 • Вхідні пиловловлювачі
 • Фільтр-сепаратори
 • Компресорні установки
 • Апарати повітряного охолодження
 • Система підготовки паливного газу
 • Вузли обліку газу
 • Повітряна компресорна станція
 • Операторна
 • АПК
 • Вахтове селище на 150 осіб

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-16С/69-1,47М1
(2 шт. в індивідуальних сховищах)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 14,16
Тиск (кГс/см²): Вхід: 45,0 Вихід: 69,0

Компресорна станція "Ашуган"

Країна-замовник: Бангладеш
Компанія-замовник: «Gazprom EP International»
Рік: 
2011
Склад об'єкта:

 • Вхідні пиловловлювачі
 • Фільтр-сепаратори
 • Компресорні установки
 • Апарати повітряного охолодження
 • Система підготовки паливного газу
 • Вузли обліку газу
 • Повітряна компресорна станція
 • Операторна
 • АПК
 • Вахтове селище на 150 осіб

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-16С/69-1,47М1
(2+1 шт. в індивідуальних сховищах)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 42,4
Тиск (кГс/см²): Вхід: 47,0 Вихід: 69,0

Компресорні цехи на родовищі Урга

Країна-замовник: Узбекистан
Компанія-замовник: "ERIELL Corporation"

Рік: 2010-2011
Склад об'єкта:

 • Компресорний цех з установкою підготовки паливного газу

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: виробництва компанії «Cameron» потужністю 2,5 МВт у будівлі (3+1 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 0,4-1,42
Тиск (кГс/см²): Вхід:5,0-27,0 Вихід: 50,0-53,0

Компресорна станція "Ананьїв" I пусковий комплекс

Країна-замовник: Україна
Компанія-замовник:
ПАТ "Укртрансгаз"
Рік: 
2010
Склад об'єекта: 

 • Установка компримування
 • Установка підготовки паливного та імпульсного газу

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-16С/76-1,44М
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 90
Тиск (кГс/см²): Вхід: 53,0 Вихід: 76,0

Компресорна станція "Кудиновка"

 Країна-замовник: Росія
 Компанія-замовник: ВАТ "Лукойл"
 Рік: 2009-2010
 Склад об'єкта:

  • Компресорні установки (поршневі)

Характеристики об'єкта

Компресорный агрегат: 4ГМ10-48/2-57С (2+1 шт.)
в індивідуальних укриттях
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.нм³/рік): 80,0
Тиск (кГс/см²): Вхід:1,0 Вихід: 56,0

Компресорна станція 7/2 Федорівського родовища

 Країна-замовник: Росія
 Компанія-замовник: ВАТ "Сургутнефтегаз"

 Рік: 2009
 Склад об'єкта:

  • Компрессорні лінії

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:  ТКА-Ц16/4,0-76 (3 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність однієї лінії (млн.нм³/добу): 2,0
Тиск (кГс/см²): Вхід: 3,5 Вихід: 76,0

Компресорна станція "Кунград"

 Країна-замовник: Узбекистан
 Компанія-замовник: АК "Узтрансгаз"

 Рік: 2008-2009
 Склад об'єкта:

  • Вузол входу
  • Компресорні установки
  • Система охолодження газу
  • Установка підготовки імпульсного повітря, повітря  КВПіА і разподільчого повітря
  • Система оливозабезпечення

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-16Д/56-2,2М1 (2 шт.)
в індивідуальних укриттях
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/рік): 38,0-42,0
Тиск (кГс/см²): Вхід:22,0-24,5 Вихід: 49,0-55,0

Дотискувальна компресорна станція "Хазар"

Країна-замовник: Туркменістан
Компанія-замовник: ГК "Туркменнефть"

Рік: 2008-2009
Склад об'єекта:

 • Система компримування
 • Система підготовки паливного газу
 • Система підготовки імпульсного повітря та повітря КВПіА
 • Система продувки інертним газом
 • Система оливозабезпечення
 • Система факельна

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-16/0,35-2,55М6 (2+1 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.нм³/добу): 5,5
Тиск (кГс/см²): Вхід: 2,5-3,5 Вихід: 17,0-25,0

Дотискувальна компресорна станція "Кокдумалак-3"

 Країна-замовник: Узбекистан
 Компанія-замовник: АК "Узнефтегаздобыча"

 Рік: 2008 - 2009
 Склад об'єкта:

  • Вузол входу
  • Компресорна установка
  • Установка підготовки паливного та пускового газу
  • Установка очищення буферного газу від сірководню
  • Установка підготовки повітря КВПіА та повітря на ущільнення

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-6,3А/0,17-0,9М1 (1 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.нм³/добу): 1,125
Тиск (кГс/см²): Вхід: 1,0 Вихід: 8,0

Компресорна станція Північно-Губкінського родовища

 Країна-замовник: Росія
 Компанія-замовник: ТОВ "Лукойл - Западная Сибирь"

 Рік: 2008-2009
 Склад об'єкта:

 • Майданчик вхідних сепараторів
 • Система компримування
 • Система підготовки паливного газу
 • Система підготовки імпульсного повітря та повітря КВПіА
 • Система продувки інертним газом
 • Система оливозабезпечення
 • Система факельна

 

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:  ТКА–Ц–10ПД/0,45–7,456
(2 шт. в укриттях)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.нм³/добу): 2,8
Тиск (кГс/см²): Вхід: 4,0-5,0 Вихід: 76,0

Дотискувальна компресорна станція "Найип"

 Країна-замовник: Туркменістан
 Компанія-замовник: ГК "Туркменгаз"

 Рік: 2008-2009
 Склад об'єкта:

 • Система компримування
 • Установка низькотемпературної сепарації з турбодетандером
 • Система упорскування та регенерації гликолю
 • Система підготовки паливного газу
 • Система оливозабезпечення
 • Система факельна
 • Система підготовки імпульсного повітря та повітря КВПіА
 • Система інертного газу
 • Узел виміру газу на виході
 • Система теплозабезпечення
 • Резервуарний парк конденсату

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-8С/1,0-4,6 (2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 3,0-4,5
Тиск (кГс/см²): Вхід:4,0-10,0 Вихід: 30,0-35,0

Компресорна станція Талаканського родовища

 Країна-замовник: Росія
 Компанія-замовник: ВАТ "Сургутнефтегаз"

 Рік: 2008-2009 
 Склад об'єкта:

 • Вузол прийомних сепараторів
 • Система компримування
 • Система осушки (Тр= мінус 40 Сº) адсорбційна
 • Система підготовки паливного газу
 • Вузол кінцевих газоохолоджувачів
 • Система оливозабезпечення
 • Система повітря КВПіА та повітря на ущільнення
 • Факельна система
 • Склад метанолу
 • Тарний склад ГММ

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-16/0,37-14,2
(3+1 шт. в загальному укритті)
Кількість ступенів стиснення: Три
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 4,1
Тиск (кГс/см²): Вхід: 3,0-5,0 Вихід: 140,0

Дотискувальна компресорна станція "Памук"

 Країна-замовник: Узбекистан
 Компанія-замовник: АК "Узнефтегаздобыча"

 Рік: 2007-2008
 Склад об'єкта:

  • Вузол вхідних сепараторів з охолодженням
  • Система компримування
  • Система підготовки паливного газу
  • Система оливозабезпечення
  • Система підготовки буферного газу
  • Система підготовки та зберігання імпульсного повітря, повітря КВПіА та повітря на ущільнення
  • Факельна система
  • Система інертного газу

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:
ГПА-Ц-8,0/76-1,37 (2 шт.)
ГПА-Ц-8,0/76-2,2 (2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 10,6
Тиск (кГс/см²): Вхід: 62,6 Вихід: 76,5

Дотискувальна компресорна станція "Газлі"

 Країна-замовник: Узбекистан
 Компанія-замовник: АК "Узтрансгаз"

 Рік: 2007-2008
 Склад об'єкта:

 • Система компримування
 • Система підготовки паливного газу
 • Система оливозабезпечення
 • Система підготовки та зберігання імпульсного повітря, повітря КВПіА та повітря на ущільнення
 • Система скидання газу на свічу
 • Установка теплозабезпечення
 • Вузол входу з блоком пиловловлювачів

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-25СД/0,58-5,5 (5 шт.)
в індивідуальних укриттях
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.нм³/добу):
Літній період-транзит 27,0-30,0
Зимовий період-відбір із ПСГ 25,0-27,0
Тиск (кГс/см²):
Літній період – Вхід: 25,0-27,0 Вихід: 55,0
Зимовий період – Вхід: 6,5-7,0 Вихід: 55,0

Дотискувальна компресорна станція " Шагирли-Шомишти"

 Країна-замовник: Казахстан
 Компанія-замовник: "Caspian Gas Corp."

 Рік: 2007
 Склад об'єкта:

  • Система компримування
  • Установка осушки газу
  • Установка підготовки паливного газу
  • Система оливозабезпечення
  • Система підготовки та зберігання імпульсного повітря, повітря КВПіА та азоту
  • Система скидання газу на свічу розсіювання
  • Установка теплопостачання

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-6,3/1,4-6,6 (4+1 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 5,0
Тиск (кГс/см²): Вхід:14,0 Вихід: 65,0

Дотискувальна компресорна станція "Зеварди"

 Країна-замовник: Узбекистан
 Компанія-замовник: АК "Узнефтегаздобыча"

 Рік: 2007
 Склад об'єкта:

  • Система компримування
  • Система підготовки паливного та пускового газу
  • Система оливозабезпечення
  • Система буферного газу
  • Система підготовки та зберігання імпульсного повітря, повітря КВПіА та азоту
  • Система підготовки буферного газу

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:
ГПА-Ц-6,3/76-1,37М1
ГПА-Ц-6,3/76-2,1М1
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 11,0
Тиск (кГс/см²): Вхід: 40,0-60,0  Вихід: 75,0

Дотискувальна компресорна станція "Кокдумалак-2"

 Країна-замовник: Узбекистан
 Компанія-замовник: АК "Узнефтегаздобыча"

 Рік: 2006
 Склад об'єкта:

  • Система компримування
  • Установка вхідних сепараторів
  • Система підготовки паливного та пускового газу
  • Система оливозабезпечення
  • Система підготовки та зберігання імпульсного повітря, повітря КВПіА та азоту
  • Установка очищення буферного газу від сірководню
  • Факельна система
  • Система вентиляції

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-16/0,5-7,0М1 (4 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Три
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 9,0
Тиск (кГс/см²):  Вхід:5,0 Вихід: 70,0

Компресорні лінії для КС-1 Лянторського родовища

 Країна-замовник: Росія
 Компанія-замовник: ВАТ "Сургутнефтегаз"

 Рік: 2006
 Склад об'єкта (кожної з 3-х компресорних ліній):

  • Установка компримування
  • Установка газоохолоджувача НД
  • Установка газоохолоджувача ВД
  • Установка сепараторів

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ТКА-Ц-16/4,0-56 (3 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність однієї лінії(млн.нм³/добу): 2,0
Тиск (кГс/см²): Вхід:4,0 Вихід: 55,0

Компресорні лінії для КС-7/1 Федорівського родовища

 Країна-замовник: Росія
 Компанія-замовник: ВАТ "Сургутнефтегаз"

 Рік: 2006
 Склад об'єкта (кожної з двох компресорних ліній):

 • Установка компримування
 • Установка газоохолоджувача НД
 • Установка газоохолоджувача ВД
 • Установка сепараторів

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:  ТКА-Ц-16/4,0-76 (2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність однієї лінії (млн.нм³/добу): 2,0
ТискДавление (кГс/см²): Вхід:4,5 Вихід:75,0

Лінійна компресорна станція "Дерьялик"

 Країна-замовник: Туркменістан
 Компанія-замовник: ГК "Туркменгаз"

 Рік: 2006
 Склад об'єкта:

  • Компресорний цех
  • Система очищення газу
  • Система охолодження газу
  • Система підготовки паливного та пускового газу
  • Система оливозабезпечення
  • Компрессорна стисненого повітря

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц1-16С/76-1,45 (4+1 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 90,0
Тиск (кГс/см²):  Вхід:51,4 Вихід: 74,5

Компресорна станція "Астара"

 Країна-замовник: Азербайджан
 Компанія-замовник: АТЗТ "АЗЕРИГАЗ"

 Рік: 2005
 Склад об'єкта:

  • Компресорний цех
  • Установка адсорбційної осушки
  • Установка підготовки паливного газу
  • Система оливозабезпечення
  • Система підготовки та зберігання імпульсного повітря КВПіА
  • Система скидання газу на свічу
  • Система зберігання інертного газу

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат:  ТКА-Ц-6,3А/1,2-5,7 (2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн. нм³/добу): 0,7
Тиск (кГс/см²): Вхід:12,0 Вихід: 55,0

Дотискувальна компресорна станція "Кокдумалак"

 Країна-замовник: Узбекистан
 Компанія-замовник: АК "Узнефтегаздобыча"

 Рік: 2005
 Склад об'єкта:

  • Компресорна низького тиску
  • Компресорна високого тиску
  • Установка очищення газу від Н2S,СО2
  • Установка підготовки паливного та пускового газу
  • Система оливозабезпечення ТКА
  • Система підготовки та зберігання імпульсного повітря КВПіА
  • Система зберігання та подачі інертного газу
  • Факельний колектор
  • Система вентиляції
Характеристики об'єкта
Компресорний агрегат:
1 шт. потужністю 1,25 МВт;
2 шт.  потужністю 16 МВт
Кількість ступенів стиснення: Три
Продуктивність (млн.ст.м³/добу): 3,53
Тиск (кГс/см²): Вхід:5,0 Вихід: 100,0

Газліфтна компресорна станція "Готурдепе"

 Країна-замовник: Туркменістан
 Компанія-замовник: ГК "Туркменнефть"

 Рік: 2003
 Склад об'єкта:

  • Компресорний цех
  • Установка вхідних сепараторів
  • Установка осушки газу
  • Система підготовки паливного та пускового газу
  • Система оливозабезпечення ТКА
  • Блок компресорів імпульсного повітря
  • Система факельна
Характеристики об'єкта
Компресорний агрегат: КС-2,0-ЦГТП/0,35-5,8 (6+2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Три
Продуктивність (млн.нм³/добу): 12,0
Тиск (кг/см²): Вхід:3,5 Вихід: 57,9

Додаткова компресорна станція ГРЕС "Північна"

 Країна-замовник: Азербайджан
 Компанія-замовник: АТЗТ "АЗЕРИГАЗ"

 Рік: 2002
 Склад об'єкта:

  • Система очищення газу
  • Компресорний цех
  • Система підготовки паливного, пускового та імпульсного газу
  • Система оливозабезпечення

Характеристики об'єкта

Компресорний агрегат: ГПА-Ц-6,3В/28,2-3,4
Кількість ступенів стиснення: Один
Продуктивність (млн.нм³/добу): 1,7
Тиск (кГс/см²): Вхід:8,0 Вихід: 27,2

Газліфтна компресорна станція " Барса-Гельмес"

 Країна-замовник: Туркменістан
 Компанія-замовник: ГК "Туркменнефть"

 Рік: 1998
 Склад об'єкта:

 • Установка вхідних сепараторів
 • Компресорний цех
 • Система підготовки паливного та пускового газу
 • Система оливозабезпечення
 • Система імпульсного повітря та повітря КВПіА
 • Система факельна
Характеристики об'єкта
Компресорний агрегат: КС-8-ЦГТП/0,35-5,8 (5 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.нм³/добу): 8,0
Тиск (кг/см²): Вхід:3,5 Вихід: 57,0

Компресорний цех Качанівського ГПЗ

 Країна-замовник: Україна
 Компанія-замовник: ВАТ "Укрнафта"

 Рік: 1992-1994
 Склад об'єкта:

 • Компресорна низького тиску
 • Компресорна високого тиску
 • Установка вхідних сепараторів
 • Система підведення інертного газу
 • Система підготовки паливного та пускового газу
 • Система оливозабезпечення ТКА
 • Підігрівник технологічний
 • Блок вентиляції
 • Блок компресорів імпульсного повітря
 • Факельна система

Характеристики об'єкта
Компресорний агрегат: КС-1,2-ЦГТП/0,11-5,6 (2+2 шт.)
Кількість ступенів стиснення: Два
Продуктивність (млн.нм³/добу): 0,672-1,2
Тиск (кг/см²): Вхід: 1,08 – 10,8 Вихід: 7,4 – 56,0