Об'єкти газової та нафтогазовоі промисловості

  • Лінійні компресорні станції
  • Дотискувальні компресорні станції
  • Газліфтні компресорні станції
  •  Компресорні станції утилізації попутних нафтових газів
  • Установки комплексної підготовки газу
  • Установки первинної підготовки газу
  •  Установки осушки газу на твердих сорбентах
  • Установки осушки газу на рідких сорбентах
  • Станції електричні газотурбінні
  • Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції природного газу