Об'єкти хімічної промисловості

  • Об'єкти хімічної промисловості за виробництвом:

         - Сірчаної кислоти із сірки, сірководню, колчедану, газів кольорової металургії, що відходять
         - Олеуму
         - Реактивної сірчаної кислоти 
         - Суперфосфату гранульованого, амонізованого
         - Амофосу, діамонійфосфату
         - Кормових фосфатів (трикальційфосфату, дікальційфосфату,
монокальційфосфату)
         - Фосфорної кислоти (дігідратний або напівгідратний процес екстракції)
         - Сульфату амонію
         - Складних добрив з різними співвідношеннями N; P; K
         - Мінеральних солей
         - Пігментів (жовтих, білих, червоних)
         - Сірчанокислого алюмінію
         - Вапна
         - Мідного купоросу

  • Установки упарювання екстракційної фосфорної кислоти
  • Установки нейтралізації стоків з утилізацією відходів
  • Установки очищення й утилізації газів, що відходять (у т.ч. сірководню)