Об'єкти нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

  • Установки ректифікації нафти, підготовки нафтового й газового конденсату
  • Установки компаундування прямогонного бензину
  • Установки регенерації та утилізації рідких і газовмісних відходів різних виробництв (відпрацьованої сірчаної кислоти, кислих гудронів)
  • Установки комплексної підготовки нафти
  • Склади нафтопродуктів зі зливо-наливними спорудами
  • Мінізаводи по переробці нафти і конденсату