Основні напрямки діяльності

Розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення підприємств, окремих виробництв, будівель та споруд

Розробка проектної документації нестандартизованого обладнання

Авторський нагляд за будівництвом

Інженерні обстеження будівель, споруд, будівельних конструкцій, розробка документації для їх відновлення, капітального ремонту, реконструкції

Паспортизація будівель і споруд