Реєстраційні документи

Статут

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про ревізійну комісію

Положення про представництво 

Кодекс корпоративного управління

Архів

Статут (діяв до 26.11.19)

Статут (діяв до 22.08.2019)

Положення про загальні збори акціонерів (діяло до 26.11.19)

 

Положення про загальні збори акціонерів (діяло до 22.08.2019)

Положення про наглядову раду (діяло до 26.11.19)

Положення про наглядову раду (діяло до 22.08.2019)

Статут (діяв до 14.12.2018)

Положення про загальні збори акціонерів (діяло до 14.12.2018)

Положення про наглядову раду (діяло до 14.12.2018)

Положення про ревізійну комісіюПоложение о ревизионной комиссии (діяло до 14.12.2018)