Загальні збори членів СРО Асоціації «Нефтегазсервис»

21 березня 2019 року представники ПрАТ «Укрхимпроект» взяли участь у Загальних зборах членів СРО Асоціації «Нефтегазсервис».

Учасниками загальних зборів був затверджений звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Асоціації за 2018 рік, бухгалтерська звітність за 2018 рік, висновок Ревізійної комісії за 2018 рік, висновок аудитора за 2018 рік і бюджет Асоціації на 2019 рік.

Загальними зборами обрано склад постійно діючого колегіального органу управління Асоціації (Рада) на наступні 2 роки.